Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawa o miarach podpisane przez Prezydenta


3 kwietnia br. Prezydent RP Andrzej Duda złożył swoje podpisy pod Ustawą o zmianie ustawy

o podatku od towarów i usług oraz Ustawą – Prawo o miarach.

     Potwierdzenie tego można zobaczyć na oficjalnej stronie Prezydenta:

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html


Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawa – Prawo o miarach podpisane przez Prezydenta.

Był to już ostatni krok w legislacji aktu prawnego wprowadzającego na polski rynek 

urządzenia fiskalne onlineowe. Już nic nie stoi na przeszkodzie, aby Ustawa - zgodnie

 z zapisanym w niej terminem - weszła w życie 1 maja 2019 roku.

Po 1 maja 2019 roku podatnicy będą mogli już kupować i stosować kasy onlineowe. 

Od tego dnia uruchomione zostanie 

Centralne Repozytorium Kas, z którym łączyć się będą kasy onlineowe.

Nowi podatnicy kupujący kasy onlineowe będą mogli starać się o zwrot części kwot wydanych

 na zakup kas (90% wartości ceny, nie więcej niż 700 zł). Nie otrzymają takiego odliczenia, 

jeśli po wejściu w życie ustawy zakupią kasy z kopia papierową lub elektroniczną.

O taki sam zwrot będą mogli wystąpić podatnicy, którzy na mocy Art. 145b.1. w/w Ustawy

 są zobowiązani do wymiany urządzeń fiskalnych na onlineowe.


Są to podatnicy:

W pierwszym etapie obowiązywania nowych przepisów - od 1 stycznia 2020 roku:


1. Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon,
    ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla
    pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego,
    gazu do napędów silników spalinowych;
2. Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu 
    ilników spalinowych;

Po pół roku od początku obowiązywania nowych przepisów – od 1 lipca 2020 roku:

3. Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne 
    placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego
    zakwaterowania;
4. Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, 
    węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Po roku od początku obowiązywania nowych przepisów – od 1 stycznia 2021 roku:

5. Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, 
    w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych,
    związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.


Art.143b Ustawy określa, od jakich dat sprzedaż paliw, węgla oraz powyższe usługi będą zobowiązane

 do używania tylko kas online.

W/w podatnicy mogą kasy online kupować zaraz po wejściu w życie Ustawy i starać się o odliczenie

 za zakupione kasy. Ustawa w Art. 145b.3 określa tylko "termin końcowy", do którego zakupione kasy

 przez tych podatników będą podlegały odliczeniu. Odliczenia nie otrzymają podatnicy niewymienien

i w Ustawie, a z własnej woli wymieniający kasy na onlineowe.


Od 1 maja 2019 roku producenci nie będą mogli wymieniać pamięci fiskalnych w kasach z kopia papierową.

 Zakaz ten obowiązuje w każdym przypadku, czy to zapełnienia czy też uszkodzenia pamięci fiskalnej.

Ustawa skraca ważność homologacji kas z kopią papierową do 31 sierpnia 2019 roku.

Oznacza to, że od 1 września 2019 roku nie można już sprzedawać urządzeń z kopią papierową.


 
kasa fiskalna częstochowa

Weź leasing teraz

Polecane strony
Nasi partnerzy